Trivsel och regler

Trivsel- & ordningsregler Brf Ärlan i Göteborg

Välkommen till vårt gemensamma hem! Trivsel är nyckeln till vår fantastiska boendemiljö. Som medlem har du både rättigheter och ansvar. Ordning och respekt skapar värde för oss alla. Dessa regler, godkända av styrelsen, ger riktlinjer för harmoni enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Tillsammans skapar vi det perfekta hemmet